What is Japan Country Code to Call Internationally?

Question: What is Japan Country code when calling internationally?

Answer: The Japan Country code is +81.  You must dial 81 + “City Code” + “Phone Number” if you want to call somebody in Japan.

When calling from US, you will need to dial 011+81+City Code + Telephone Number.

Following is the city code for all of Japan cities:

Akita 96 +81 96
Aomori 177 +81 177
Asahikawa 166 +81 166
Chiba 43 +81 43
Choshi 43 +81 43
Fukuoka 92 +81 92
Funabashi 47 +81 47
Gifu 58 +81 58
Hachioji 42 +81 42
Hakodate 138 +81 138
Himeji 79 +81 79
Hiroshima 82 +81 82
Ichikawa 47 +81 47
Kagoshima 99 +81 99
Kanazawa 76 +81 76
Kasugai 568 +81 568
Kawaguchi 482 +81 482
Kawasaki 44 +81 44
Kishiwada 724 +81 724
Kitakyushu 93 +81 93
Kobe 78 +81 78
Kofu 552 +81 552
Kumamoto 96 +81 96
Kurashiki 86 +81 86
Kure 823 +81 823
Kurume 942 +81 942
Kyoto 75 +81 75
Machida 427 +81 427
Matsudo 47 +81 47
Matsumoto 263 +81 263
Matsuyama 89 +81 89
Mito 292 +81 292
Miyazaki 985 +81 985
Morioka 196 +81 196
Nagano 262 +81 262
Nagaoka 258 +81 258
Nagasaki 95 +81 95
Nagoya 52 +81 52
Naha 98 +81 98
Niigata 25 +81 25
Ogaki 584 +81 584
Okayama 862 +81 862
Okazaki 564 +81 564
Okinawa 98 +81 98
Omiya 48 +81 48
Omuta 9445 +81 9445
Osaka 66 +81 66
Sakai 72 +81 72
Sapporo 11 +81 11
Sasebo 956 +81 956
Sendai 22 +81 22
Shimonoseki 832 +81 832
Shizuoka 54 +81 54
Takamatsu 878 +81 878
Takaoka 766 +81 766
Tokyo 3 +81 3
Toyama 764 +81 764
Toyonaka 6 +81 6
Toyota 565 +81 565
Tsu 592 +81 592
Ube 836 +81 836
Uji 774 +81 774
Utsunomiya 28 +81 28
Wakayama 73 +81 73
Yamaguchi 839 +81 839
Yao 729 +81 729
Yokkaichi 748 +81 748
Yokohama 45 +81 45

Was this article helpful?